Engasjer og motiver med en god samhandlingsløsning

Publisert: september 10, 2019

Skrevet av Anette Kilebu

Det skal være enkelt å stå opp om morgenen, uavhengig av om det er mandag, onsdag eller lørdag. Selvfølgelig, de fleste vil ha noen dager hvor det er tungt. Men majoriteten skal føles enkelt. For de fleste av oss handler ikke den største delen av vår motivasjon på jobb om penger. Lønn er selvfølgelig viktig, men det er som regel ikke nok til å motiveres oss til å strekke oss litt lenger. Det er den indre motivasjonen som virkelig trekker oss opp.

Indre motivasjon gjennom din samhandlingsløsning

Det er derfor det er så viktig at vi som arbeidsgiver og bedrift viser forståelse for hva våre ansatte motiveres av. I dette ligger også det å fjerne de elementene som bidrar til å hemme motivasjon og kreativitet blant våre ansatte. Vi ønsker jo at våre ansatte skal komme på jobb med et smil om munnen og spre positivitet i kontorlandskapet? Da må vi legge til rette for det! Ildsjeler og en sammensveiset organisasjon kommer som regel ikke av seg selv.

Det å føle at man er en del av et fellesskap, gleden av å gjøre en god jobb, læring og det å kunne være der for sine kolleger fremgår som noe av det viktigste for å motivere ansatte (Hegnar, 2017) . Dette er som regel ingen quick fix , men vi gjør den veien enklere ved å kartlegge utfordringene og tilrettelegge deres IT-systemer deretter. Ved å la våre ansatte få muligheten til å dele erfaringer og stille spørsmål åpent i organisasjonen vil de kunne skape den beste løsningen for dere.

Gjør det lett for ledelsen å dele informasjon til ansatte som viser dem at vi bryr oss om hva de mener. Anerkjenn individuelle prestasjoner ved å dele resultater med hele selskapet.

Så hvilke enkle tiltak i vår samhandlingsløsning kan bidra til dette?

Gjør det enkelt å dele og oppsøke informasjon

Som nevnt er det å føle at man er en del av et fellesskap, en avgjørende faktor for at vi skal være motivert på jobben. Så hvorfor lar vi ikke våre ansatte få muligheten til å dele og stille spørsmål i åpenhet gjennom vår samhandlingsløsning? Dine ansatte kan chatte i åpne grupper om relevante saker for sitt team. Man kan opprette en felles gruppe som gjør det enkelt å stille spørsmål og dele erfaringer som er relevant for alle. Ved å tilpasse bedriftens samhandlingsløsninger vil vi tilrettelegge for at alle ansatte har tilgangen på informasjon de trenger, og vi forstrer læring i vår organisasjon.

En god samhandlingsløsing kan med andre ord bidra til:

  • Kunnskapsdeling blir lavterskel
  • Informasjon blir lettere tilgjengelig

Vis at du bryr deg om dine ansatte

Det skal ikke kun være enkelt for de ansatte å dele informasjon seg i mellom. Du som leder eller en del av ledergruppen må også hive deg med i fellesskapet. Del poster og innlegg med status og nyheter i selskapet gjennom deres samhandlingsløsning. Anerkjenn dine ansatte, både for små og store prestasjoner og vis at dere ser innsatsen de legger inn. Sørg for at dette er enkelt slik at det ikke tar opp store deler av dagen din. Ved å gjøre det til en lav-terskel oppgave er det ingen unnskyldning for at noen i leder teamet ikke skal gjøre dette.

«Anerkjenn dine ansatte, både for små og store prestasjoner og vis at dere ser innsatsen de legger inn.”

Gjør det enkelt å gjøre en god jobb

Det er et faktum at vi har kommet til det punktet at vi bare forventer at IT-løsninger skal være enkelt og det skal fungere. Vi har vel alle mang en gang hørt om dårlige systemer eller bare hvor skinnsykt treige de er. Kjenner du deg igjen? Dette kan fort ende opp i at det tar så lang tid å bruke systemet at vi heller gjør det på vår egen måte. Mange føler dermed at man ikke gjør ting helt etter boken, og føler derfor at jobben de legger inn kanskje ikke er like god. Dette skal det ikke være nødvendig å føle på. Du og din organisasjon må bruke tid på å velge riktig samhandlingsløsning som løfter og understøtter deres prosesser. I dagens samfunn er det helt unødvendig at dere skal slite med systemer som er treige og vanskelige å bruke.

Vi tilrettelegger for at dine ansatte skal være engasjert og motivert

Vi i Infoworker anerkjenner hvilken påvirkning en god samhandlingsløsning kan ha for deres organisasjon. Derfor tar vi brukeropplevelse og brukeradopsjon på høyeste alvor. Brukeropplevelse og brukeradopsjon står derfor sentralt i våre prosjektgjennomføringer og i selve løsningene. Dette har blant annet vært det største fokusområdet når vi har utviklet vårt samhandlingskonsept InfoShare. Vi mener at ved å implementere InfoShare vil dere ha gode forutsetninger for å øke motivasjonen og engasjementet i deres organisasjon!

Det var en liten introduksjon til hvordan en god samhandlingsløsning kan øke engasjement og motivasjon blant dine ansatte.

Ønsker du en hands-on opplevelse og forklaring av InfoShare?

For mer informasjon om InfoShare:

Ønsker du å stille oss noen spørsmål er det bare å ta kontakt!