Forretningsapplikasjoner med PowerApps

La ansatte utvikle sine egne forretningsapplikasjoner

Illustrasjon av PowerApps - forretningsapplikasjoner

Apper for de ansattes behov med PowerApps

PowerApps gir muligheten til å enkelt kunne lage egne apper som løser både store og små behov internt i bedriften. Disse appene kan brukes på PC, nettbrett og mobil, og vil løse behov som avviksrapportering, sjekkliste og fravær. Det kan også lages apper som kun brukes til å informere, slik som HMS, reiseansvar og forsikringsordninger.

Design din nye applikasjon

Man starter først med å definere innholdet i applikasjonen. Dette kan være å hente informasjon fra andre steder i Microsoft 365 eller andre systemer som man bruker. Deretter lager man logikken og flyten i applikasjonen og sørger for at navigasjonen fungerer.

Publiser og del din nye applikasjon

Når arbeidet med å lage den nye applikasjonen er klart kan den deles med noen eller alle i bedriften. Videre kan man også invitere andre inn for å bidra til videreutviklingen av applikasjonen.

Utnytt fordelene med applikasjoner koblet til interne systemer

Effektiviser arbeidsdagen til de ansatte ved å utnytte mulighetene for å bruke applikasjoner som er koblet til bedriftens interne systemer, for eksempel:

  • HMS
  • Rapportering av avvik
  • Informasjon om retningslinjer
  • Reiseinformasjon
  • Ulike sjekklister
  • Timerapportering
  • Bestilling av biler og sykler
  • Bestilling av øvrig utstyr
  • Konsumere og oppdatere salgsinformasjon
  • ++

Kom i gang med Microsoft 365

For at du skal kunne komme riktig i gang med din investering i Microsoft og Microsoft 365 har vi satt sammen ulike oppstarts workshop. Disse tilpasses bedriftens behov, og avholdes hos dere.

Start riktig med PowerApps. Kontakt oss.

Erik Kvalsund

+47 994 61 407
ek@infoworker.no