Kom i gang med Microsoft 365

Workshops for å verdiøke bruk av Microsoft 365 og sikre utviklingen i din virksomhet

Riktig og god implementering av Microsoft 365

For å sikre at din bedrift kommer i gang riktig med Microsoft 365, jobber vi etter vår beste praksis for hvordan man starter og gjennomfører prosjekter, og forvalter løsning videre.

Vi har satt sammen workshops for å sikre at din bedrift kommer i gang raskt og riktig fra starten av. I disse workshopene tar vi utgangspunkt i virksomhetens behov og ønsker, ser på et helhetlig mulighetsbilde og dykker ned i enkelte tema som dere ønsker.

Vi tilpasser workshopene etter deres behov. I tillegg har vi ferdige konsepter for å sikre god implementering av Microsoft Teams.
Under følger en oversikt over de workshops vi tilbyr.

Behovs Workshop – 1/2 dag

Fra kr. 12.500,-

 • Identifisere behov og ønsker dere har
 • Avdekke utfordringer og arbeidsoppgaver som er tungvinte
 • Analysere virksomhetens sammensetning og kompetansen til ansatte
 • Gjennomgang av Microsoft 365 plattform og overordnede muligheter
 • Rapport med anbefaling om veien videre

 

 • Workshopen inkluderer
  • Forberedelser med innhenting av informasjon
  • 2 konsulenter med i Workshop
  • Sluttrapport med anbefaling veien videre

Mulighets Workshop – 1/2 – 1 dag

Fra kr. 12.500,-

 • Dette forutsetter at Behovs Workshop er gjennomført. Vi går grundigere til verks i det som ble avdekket i Behovs Workshop for mer konkret å komme opp med løsninger.
  Presentasjon av muligheter i Microsoft 365, dette kan for eksempel være

  • Sikker og tidsbesparende delingsbasert samhandling
  • Kommunikasjon i egnede kanaler og formater
  • Sikre virksomhetens informasjon og tilganger
  • Tilgjengeliggjøre åpen informasjon for ansatte
  • Forenkle bruk av Microsoft 365 med egne applikasjoner for PC og mobil
  • Automatisere og effektivisere manuelle oppgaver og prosesser
  • Få innsikt i virksomhetens informasjon for styring og beslutninger
  • Bruke bedriftens informasjon til å bygge erfaring med kunstig intelligens
 • Rapport med anbefaling om veien videre

 

 • Workshopen inkluderer
  • Forberedelser med innhenting av informasjon
  • 2 konsulenter med i Workshop
  • Sluttrapport med anbefaling veien videre

Strategisk Rådgivning

Kr 65.000,- årlig

Microsoft 365 er under kontinuerlig utvikling og forandring. Dette skjer raskere og raskere

 • Strategisk rådgivning gir dere kontinuerlig gjennomgang av nye/endrede tjenester
 • Dokumentere hva som anbefales for dere og etterleve det
 • Oppdatere dokumentasjon ved besluttede endringer
 • Gjennomføre prosjekt og brukeradopsjon ved innføring av nye tjenester

Overview & Control

Fra kr. 3000,- per måned

Har dere nettopp tatt i bruk Microsoft 365 og ser at antall Teams, Groups og SharePoint-områder øker for hver dag?

 • Ved hjelp av Overview & Control tar du kontroll og styring på bedriftens samhandlingsenheter
 • Fleksibilitet til å tilpasse bestillinger av nye Teams, Groups og SharePoint områder
 • Automatisere opprettelser
 • Reduser manuelt etterarbeid
 • Kontroll på hele livssyklusen
 • Ivareta sikkerhet
 • Navnestandard

Kontakt oss for mer informasjon

Erik Kvalsund

+47 994 61 407
ek@infoworker.no