Kom i gang med Microsoft 365

InfoWork – et sett med verktøy for å sikre en god start!

Riktig og god implementering av Microsoft 365

For å sikre at din bedrift kommer i gang riktig med Microsoft 365 så jobber vi dedikert etter en metode vi har kalt InfoWork. InfoWork er basert på vår beste praksis for hvordan man starter og gjennomfører prosjekter, og forvalter løsning videre.

Vi har også satt sammen ulike workshops for å sikre at din bedrift kommer i gang raskt og ikke minst riktig fra starten av. I disse workshopene tar vi enten for oss hele Microsoft 365 og ser på et helhetlig mulighetsbilde eller vi dykker ned i et spesifikt tema som dere ønsker. Vi kan tilpasse workshopen helt etter deres behov. I tillegg har vi to ferdige konsepter for å sikre god implementering av Microsoft Teams og Intranett. Under følger en oversikt over de workshops og løsninger vi kan tilby.

Mulighets Workshop

Fra kr. 12.500,-

 • Gjennomgang av plattform
 • Fokus på hvilke muligheter dette kan gi dere
 • Rapport med anbefaling om veien videre

Tema Workshop 1 dag

Fra kr. 19.000,-

 • Introduksjon til valgt tema
  • Samhandling
  • Intranett
  • Power Apps
  • Power Automate
  • Power BI
  • AI og Machine Learning
 • Rapport med anbefaling om veien videre

Tema Workshop 3 dager

Fra kr. 59.000,-

 • Dypdykk i valgt tema
  • Samhandling
  • Intranett
  • Power Apps
  • Power Automate
  • Power BI
  • AI og Machine Learning
 • Ender opp i en Proof of Concept (POC) som det kan jobbes videre med
 • Rapport med anbefaling om veien videre

Proaktiv Forvaltning

Kr 65.000,-

Office 365 er under kontinuerlig utvikling, forandring og endringer skjer raskere og raskere

 • Proaktiv forvaltning sørger for kontinuerlig gjennomgang av nye/endrede tjenester
 • Dokumentere avgjørelser og etterleve det
 • Oppdatere dokumentasjon ved besluttede endringer
 • Gjennomføre prosjekt og brukeradopsjon ved innføring av nye tjenester

InfoShare Teams Control

kr. 990,- per måned

Har dere nettopp tatt i bruk Office 365 og Teams og ser at antall Team øker for hver dag?

 • Ved hjelp av Infoshare Teams Control får du kontroll på bedriftens samhandlingsteam
 • Fleksibilitet til å tilpasse bestillinger av nye Team
 • Automatiser opprettelsen
 • Reduser manuelt etterarbeid
 • Kontroll på hele livssyklusen

InfoShare Intranett

Fra kr. 29,- per bruker per måned

Hvorfor er informasjonsflyt og internkommunikasjon så viktig? Informasjonsflyten i en bedrift sørger for at alle ansatte er oppdatert på det som skjer i din bedrift.

 • Nyheter
 • Startside og avdelingssider
 • Rutiner og policy
 • Maler
 • Blogg
 • Ansattoversikt
 • «Mine» verktøy
 • Søk på hele intranettet

Kontakt oss for mer informasjon

Martin L. Skaarberg Wiborg

+47 930 03 952
mw@infoworker.no