Intranett

God intern kommunikasjon og informasjonsflyt

Illustrasjon av applikasjon for bedrift

Intranett forenkler bedriftens interne kommunikasjon


Hvorfor er god kommunikasjon viktig? Et godt intranett sørger for at alle ansatte er oppdatert på det som skjer i bedriften, har tilgang til informasjon som rutiner og personalhåndbok for de ansatte, og de har dokumenter og filer lett tilgjengelig til enhver tid.

Mange har kanskje et intranett allerede og ser på muligheten for å oppgradere eller migrere til Microsoft 365. Andre er kanskje i startfasen og skal etablere et nytt intranett for selskapet. Uansett er det smart å velge et intranett basert på SharePoint. I og med at SharePoint er en del av Microsoft 365 så integreres dermed intranettet med en rekke andre tjenester i Microsoft 365, deriblant Teams.

Fordelene ved å ha en god informasjonskanal

  • Global navigasjon
  • Flere tilknyttede områder med lokal meny
  • Startside med nyheter
  • Opphenting av nyheter fra ulike sider
  • Avdelingssider med informasjon
  • Dokumenter
  • Kalender
  • Mulighet for å bygge inn rapporter
  • Automatisering gjennom Flow
  • Tilpasning av ulike skjema med Power Apps

Kontakt oss for mer informasjon om Intranett basert på SharePoint

Erik Kvalsund

+47 994 61 407
ek@infoworker.no