Økt innsikt i bedriften

Bedre innsikt og beslutninger basert på dine data

Illustrasjon av innsikt og tall i bedriften

La bedriftsanalyser hjelpe deg med å ta bedre beslutninger

Enhver organisasjon har en stor mengde med data som hver for seg ikke gir relevant styringsinformasjon. Ved å gjøre en bedriftsanalyse, og samle disse dataene i en felles database vil man kunne trekke ut trender og andre viktige parametre som gir verdifull styringsinformasjon. Dette kan være så enkelt som omsetning fra år til år, men også avansert analyse av svingningene i valutakurser som forteller noe om på hvilket tidspunkt man bør planlegge innkjøp.

Innsikt fra ulike systemer

Å hente data fra dine ulike systemer gir stor verdi, og kan gjøres på flere måter. Alt fra å hente data fra ulike systemer direkte inn i ulike rapporter, til å bygge mer komplekse datavarehus der hvor det er hensiktsmessig å samle all dataen. Uansett tilfelle, vil det gi økt verdi i form av god innsikt som styrker beslutningsgrunnlaget for fremtidige avgjørelser.

Visualiser og del korrekt styringsinformasjon

Når alle data er samlet inn vil man enkelt kunne lage de nødvendige rapportene slik at det er enkelt å treffe de riktige beslutningene. Rapporter kan igjen deles med noen eller hele organisasjonen slik at alle har den samme informasjonen.

Ta riktige beslutninger

Riktige beslutninger tas når man har korrekte data og rapporter man kan treffe beslutningene på.

Korrekt styringsinformasjon vil hjelpe deg med å styre din bedrift optimalt med tanke på å være konkurransedyktig i markedet.

Kom i gang med Microsoft 365

For at du skal kunne komme riktig i gang med din investering i Microsoft og Microsoft 365 har vi satt sammen ulike oppstarts workshop. Disse tilpasses bedriftens behov, og avholdes hos dere.

Få mer ut av dine data.

Kom i gang med innsikt.

Erik Kvalsund

+47 994 61 407
ek@infoworker.no