Strategisk rådgivning Microsoft 365

Få mest mulig ut av din investering

Illustrasjon av Microsoft 365 funksjoner

Ha kontroll på Microsoft 365 for best utbytte


Microsoft 365 er under kontinuerlig utvikling. Oppdateringer og endringer skjer raskere og raskere. Det er derfor særdeles viktig at organisasjonen sørger for å ha kontroll på tjenestene i plattformen.
Dette innebærer å overvåke hva som er under utvikling og hva som kommer av nye og endrede tjenester i Microsoft 365 for så å kontinuerlig tilpasse dette til organisasjonens behov og drift.

Dette kan vi forestå for dere.

  • Strategisk rådgivning sørger for kontinuerlig gjennomgang av nye eller endrede tjenester
  • Evaluere nye eller endrede tjenester
  • Oppdatere dokumentasjon ved besluttede endringer
  • Gjennomføre prosjekt og brukeradopsjon ved innføring av nye tjenester

Strategisk rådgivning

Kr. 65.000,- årlig

Microsoft 365 er under kontinuerlig utvikling, forandring og endringer skjer raskere og raskere

  • Strategisk rådgivning sørger for kontinuerlig gjennomgang av nye / endrede tjenester fra Microsoft
  • Dokumentere avgjørelser og etterleve det basert på virksomhetens behov
  • Oppdatere dokumentasjon ved besluttede endringer
  • Gjennomføre prosjekt og brukeradopsjon ved innføring av nye funksjoner / tjenester

Kontakt oss for mer informasjon

om Strategisk rådgivning Microsoft 365

Erik Kvalsund

+47 994 61 407
ek@infoworker.no