Behovs Workshop

 

Avdekke behov og utfordringer i din virksomhet

Målsetting

I Workshop avdekker vi bedriftens behov, ønsker og utfordringer. Vi vil så gi dere et forslag til framdriftsplan med prioriterte delprosjekter / oppgaver der Microsoft 365 kan være et verktøy for å møte behovene og løse utfordringene.

For hvem

Workshop passer for virksomheter som har tatt i bruk Microsoft 365, ikke vet å utnytte det fulle potensialet, men eksempelvis flyttet e-post, Word, PowerPoint og Excel til skyen, tatt i bruk OneDrive noe, og som bruker Microsoft Teams Online møter

Gjennomføring

Vi anbefaler at en representativ gruppe fra virksomheten deltar slik at man får avdekket så mye som mulig. Det kan være en intern styringsgruppe som skal lede prosjektet fra start til slutt.

Workshopen går over en halv dag (3-4 timer), avhengig av behov og aktivitet. I forkant vil Inforworker sende ut et spørreskjema til deltakerne for å innhente relevant informasjon å benytte i workshopen. I tillegg vil alle deltakere få vite hva de bør forberede seg på.

Workshop starter med gjennomgang og demo av Microsoft 365 plattformen, hvilke verktøy som er der og de overordnede mulighetene. Med dette som bakteppe går vi videre til selve kjernen i workshopen, det er å bli kjent med dere som virksomhet; hvilke utfordringer, behov og ønsker dere har, hvordan er dere organisert og hvordan dere jobber i dag m.m.

Typiske eksempler på utfordringer kan være:

  • Tidkrevende og manuelle arbeidsoppgaver
  • For mye intern epost
  • Vanskelig å finne dokumenter
  • Skjønner ikke hvor jeg skal lagre dokumenter
  • Finner ikke den kompetansen jeg trenger
  • Møtene er lite effektive, og det tas ikke beslutninger
  • Prosjektarbeid er uoversiktlig, ansvar og oppgaver er fraværende
  • Jeg vet ikke om det jeg kommuniserer kan sees av folk som ikke skal
  • Jeg finner ikke informasjon om andre deler av virksomheten

Workshop Leveranse til dere

Workshopen inkluderer
– Forberedelser med innhenting av informasjon
– 2 konsulenter med i Workshop
– Sluttrapport med anbefaling veien videre

Etter workshopen vil Infoworker konkludere behov, ønsker og utfordringer og sette opp en konkret plan og anbefaling. I planen inngår også hvordan virksomheten kan øke kompetansen rundt Microsoft 365 hos de ansatte.
Vi anbefaler en Mulighets Workshop der vi finner ut hva dere kan gjøre for å løse behov og utfordringer.