10 gode grunner for hvorfor Infoworker prosjektledere kan være viktig for deg

Publisert: mai 25, 2020
kilde: freepik.com

Prosjektledelse er en av de aktivitetene mange bedrifter unnlater å investere i fordi det anses som enkelt. Faktumet er derimot at det er mer krevende enn mange tror. Grunnleggende for alle prosjekter at de krever styring fra start til slutt og et team med individer med ulike talenter og kompetanse.
Disse menneskene er ansvarlige for; planleggingen og gjennomføringen slik at prosjektet oppnår sine mål, og dette krever mer enn bare arbeidskraft og materiale. Hvert prosjekt følger en prosjektlivssyklus.

Under har vi tatt for oss 10 grunner til at mange selskaper benytter seg av våre prosjektledere, enten det er teknologiprosjekter, endringsledelse, «coaching», eller workshop sammenheng. Alle selskaper bør investere i personer med prosjektledelsesferdigheter.

1. Ha en plan og konkretisere diffuse mål

Utfra vår erfaring kan en del prosjekter naturlig virke veldig kaotiske. Den primære forretningsfunksjonen våre prosjektledere får i de ulike bransjene vi har jobbet for, er å organisere og planlegge prosjekter for å redusere dette kaoset. En godt gjennomført metode fra start til slutt sikrer at ønsket mål blir nøye vurdert, ulike situasjoner blir belyst, og en god plan med hensikt å sikre prosjektmålene blir skissert.

2. Opprett en god plan

Uten en plan har et prosjekt større sannsynlighet for forsinkelser og kostnadsoverskridelser. Det er viktig å ha en plan som har konkrete kvalitetssikrede mål som er omforent med verdiene til virksomheten. Samtidig som planen tar høyde for unntakssituasjoner og risiko, da dette er nøkkelen til et vellykket prosjekt.

3. Styrk og oppmuntre teamarbeid

Et prosjekt bringer folk sammen for å dele ideer og gi inspirasjon. Samarbeid er hjørnesteinen i effektiv prosjektplanlegging og styring.

4. Maksimer ressurser

Ressurser, enten de er økonomiske eller menneskelige, er dyre. Ved å håndheve prosjektledelsesdisipliner som prosjektsporing og risikostyring, brukes alle ressursene effektivt og økonomisk.

5. Behandle integrasjon

Mange starter prosjekter i det «Blå» uten å se på helhetsbildet. Prosjekter skjer ikke i et vakuum. Det må integreres med forretningsprosesser, systemer og organisasjonens visjon og mål. Våre prosjektledere er dyktige til å identifisere og administrere integrering som gir mest mulig verdi for dine prosjekter.

6. Kontroller kostnadene

Kostnadskontroll innebærer ikke kun styring av budsjettet, men har like stor betydning for hvordan planleggingen og forberedelse til potensielle risikoer som kan føre til budsjettet ryker. Våre prosjektledere har en unik tilnærming hvor de bruker ulike prosjektstyringsstrategier, noe som reduserer risikoen for budsjettoverskridelser betydelig sammenlignet med våre konkurrenter.

7. Behandle endring

Prosjekter skjer alltid i et miljø der ingenting er konstant bortsett fra endring. Å håndtere endring er en kompleks og skremmende oppgave. Endringshåndtering vil alltid skje, hvis en jobber med prosjekter. Dette er noe våre prosjektledere er meget dyktige i. De sørger for å håndtere og ivareta menneskene og samtidig prioritere de viktigste endringene, noe som vil gi virksomheten gevinst.

8. Administrer kvalitet

Kvalitet er verdien av det du produserer. Prosjektledere identifiserer, styrer og kontrollerer kvalitet. Dette resulterer i et produkt eller en service av høy kvalitet og en fornøyd kunde.

9. Ta vare på og bruk kunnskap

Prosjekter genererer kunnskap (eller, de burde i alle fall generere kunnskap). Kunnskap representerer en viktig eiendel for de fleste virksomheter. Det å ikke lagre, reflektere og bruke tidligere kunnskaper fra prosjekter medfører ofte at prosjekter ikke blir styrt riktig. Våre prosjektledere sikrer at kunnskap fra ulike disipliner eller bransjer blir fanget og praktisert til beste for kundene.

10. Lær fra fiasko

Prosjekter mislykkes av ulike årsaker. Når de gjør det, er det viktig å lære av prosessen. Våre prosjektledere er dyktig innen risikostyring og kartlegging av risiko tidlig i prosjekter. Dette bidrar til større suksess for deg som kunde.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat, vi har ulike prosjektledere med ulik profil og bakgrunn. 

Hussain Al-Mousawi

+47 958 50 993
ha@infoworker.no