Ragnhild Baumann

Senior Consultant

Ragnhild er en erfaren .Net-utvikler med spesialkompetanse innen Office 365. Hun har jobber mye med samhandling med SharePoint og integrasjon mot Dynamics 365 Som dyktig frontend-utvikler har hun også erfaring med responsivt design og CSS.

Ragnhild er en åpen og inkluderende person som holder et faglig høyt nivå. Hun trives best i prosjekter hvor hun kan delta i den kreative prosessen og sikre kvalitet i leveransene. Hennes tillitsskapende evner sikrer god framdrift og hun er godt likt. Ragnhild kan beskrives som en strukturert, løsningsorientert og selvstendig person.

Utenom arbeidstid er hun en aktiv person som liker å trene både på bootcamp, eller sykkel. Ellers er hun mye sammen med gode venner og familie.

Roller:
– Frontend-utvikler
– Løsningsarkitekt