Kokulan Ratnasingam

Head of Consulting

Kokulan har mange års erfaring innenfor Microsoft-teknologi med fordypning i arkitektur, Office 365, Azure, GDPR, samhandling, dokumenthåndtering, integrasjon og migreringsprosjekter. Han brenner for korrekt databehandling i forhold personvernregler, GDPR og sikkerhet rundt skytjenester. Han setter seg raskt inn i nye utfordringer og kommer frem til innovative løsninger hvor de teknologiske mulighetene blir satt inn i et forretningsperspektiv. Erfaringen hans fra store og komplekse prosjekter både fra privat og statlig sektor er uvurderlig og høyt etterspurt.

Kokulan er nysgjerrig på alt som er nytt og blir fort kjent med nye miljøer. Utenfor arbeidstiden prioriterer han tid med familien sin.

Roller:
– Løsningsarkitekt
– Teknisk prosjektleder
– Rådgiver
– IT-Pro
– Utvikler