Mulighets Workshop

Se hva du kan gjøre for din virksomhet

Målsetting

I workshop går vi gjennom hva slags muligheter som finnes i Microsoft 365 og hvordan utnytte disse slik at arbeidshverdagen blir mer lettvint, effektiv og brukervennlig.

For hvem

Workshop passer for bedrifter som har Microsoft 365-lisens men ønsker å få mer ut av alle applikasjonene og mulighetene som ligger der. Mange jobber fortsatt på «den gamle» måten, spesielt med tanke på intern kommunikasjon, praksis for interne prosesser, dokumentlagring og dokumentdeling. Denne workshopen er for dere som ønsker å se på hvordan dette kan erstattes på en enklere og mer effektiv måte.

Gjennomføring

Vi anbefaler at en representativ gruppe fra virksomheten deltar slik at man får avdekket så mye som mulig. Det kan være en intern styringsgruppe som skal lede prosjektet fra start til slutt.

Etter gjennomført Behovs-Workshop går vi videre til Mulighets-Workshop med dere, basert på kunnskap fra Behovs-Workshop. Vi anbefaler at en representativ gruppe hos dere blir med på Workshopen, slik som i Behovs-Workshopen.  Denne workshopen går over en halv til en hel dag,  avhengig av behov og intensitet. Deltakerne vil få informasjon om hvordan de bør forberede seg for å få størst mulig utbytte av dagen.

Vi vil fokusere på beste praksis  og hva som finnes i Microsoft 365-plattformen. Dette vil rettes spesifikt mot hvordan vi kan få til det i deres arbeidshverdag.

Typiske eksempler på muligheter er:

  • Sikker og tidsbesparende delingsbasert samhandling (Teams og SharePoint)
  • Kommunikasjon i egnede kanaler og formater (Teams og Yammer)
  • Sikre virksomhetens informasjon og tilganger (Klassifisere og tilgangsstyre)
  • Tilgjengeliggjøre åpen informasjon for ansatte (Intranett i SharePoint)
  • Forenkle bruk av Microsoft 365 med egne applikasjoner for PC og mobil (Power Apps)
  • Automatisere og effektivisere manuelle oppgaver og prosesser (Power Automate)
  • Få innsikt i virksomhetens informasjon for styring og prosesser (Power BI)
  • Bruke informasjon om virksomheten til å bygge erfaring med kunstig intelligens (Maskinlæring)

Workshop Leveranse til dere

Workshopen inkluderer
– Forberedelser med innhenting av informasjon
– 2 konsulenter med i Workshop
– Sluttrapport med anbefaling veien videre

Etter at vi har gjennomført Workshop med dere vil vi lage en konklusjon og sette opp en konkret plan med anbefaling til veien videre for hva dere bør implementere.