Proaktiv forvalting – Office 365

Få mest mulig ut av din investering

Illustrasjon av Microsoft 365 funksjoner

Ha kontroll på Office 365 for best utbytte


Office 365 er under kontinuerlig utvikling – hvor oppdateringer og endringer skjer raskere og raskere. Det er derfor særdeles viktig at organisasjonen sørger for å ha kontroll over tjenestene i plattformen. Dette innebærer å overvåke hva som er under utvikling og hva som kommer av nye og endrede tjenester i Office 365, for så å kontinuerlig tilpasse dette til organisasjonens behov og drift.

  • Proaktiv forvaltning sørger for kontinuerlig gjennomgang av nye eller endrede tjenester
  • Evaluere nye eller endrede tjenester
  • Oppdatere dokumentasjon ved besluttede endringer
  • Gjennomføre prosjekt og brukeradopsjon ved innføring av nye tjenester

Proaktiv forvaltning

Kr. 65.000,- årlig

  • Vår kunnskap om beste praksis
  • Gjennomgang av plattform 4 ganger i året
  • Rapport med anbefalinger og tiltak

Kontakt oss for mer informasjon

om Proaktiv Forvaltning

Martin L. Skaarberg Wiborg

+47 930 03 952
mw@infoworker.no