Kontakt oss direkte
…eller send oss en beskjed
Gjør det enkelt, effektivt og motiverende å lære

Skap en lærende organisasjon

Takten i vårt arbeid øker og øker, og forventningene til hva vi skal oppnå i løpet av en arbeidsdag blir stadig større. De fleste av oss føler mange ganger på at tiden ikke alltid strekker til for å dobbeltsjekke alt vi gjør. Vi har ikke alltid tid eller mulighet til å innhente råd fra noen som kan hjelpe oss. Det er ikke alltid vi har tid til å lete etter dokumentasjon for tilsvarende saker eller oppgaver gjennomført tidligere. Tiden strekker rett og slett ikke til. Spørsmålet er da, finnes det egentlig noe som kan sørge for raskere og enklere tilgang til akkurat den informasjonen vi trenger? Noe som gjør det enklere og rasker å lære og innhente erfaringer fra andre?

Få tid til å lære fra andres erfaringer

Tid er den største fienden til mange av oss. Vi har mange tidsfrister å forholde oss til, og i tillegg får vi kastet på oss noen hastesaker i ny og ned. Det er ikke lett å holde seg til alle prosedyrer og rutiner for alt vi skal gjøre, når det stormer som mest rundt oss i arbeidshverdagen. Vi skulle gjerne gjort alt på en og samme tid, men det er bare ikke mulig. En av de aktivitetene som vi alle vet burde prioriteres, men som ikke alltid skjer: er å ta oss tiden til å se hva andre har gjort i en tilsvarende situasjon. Dette med å lære fra andre sine erfaringer setter de fleste av oss pris på. Derimot, når vi ikke helt vet hvordan vi skal finne denne informasjonen, og/eller ikke helt i hvilket format eller måte vi skal dele våre egne erfaringer blir dette bare et ork.

Så hvordan skal vi ta til oss andres erfaringer raskt, enkelt og effektivt?

Tilrettelegg for enkel deling

Som nevnt ovenfor, er tide ofte vår største fiende, og noen ganger må enkelte snarveier tas. Hvilken aktivitet nedprioritere du når situasjonen tilsier at du skulle ha vært ferdig i går? Å hoppe over et tar steg for å komme raskere til mål er mange ganger fristende men i lengden lite lønnsomt. Så hvordan kan du som leder sørge for at ansatte rekker å levere kvalitet i hvert steg av deres prosesser? Som arbeidsgiver har vi ansvar for at våre ansatte er i stand til å gjøre en god jobb.

Vi som IT-leverandør mener at et godt dokumenthåndteringssystem som fungerer, er det minste ansatte bør ha for å levere kvalitet. Et system som gjør det enkelt å vite hvor de skal lagre informasjon og ikke minst hvor de finner den. I tillegg er det viktig å åpne opp for diskusjoner og chat på tvers av organisasjonen for å ta vare på kvalitet. Ved at organisasjonen åpner opp denne muligheten, senkes også terskelen i større grad for kunnskapsdeling.

Tilrettelegg for enkel deling av informasjon, dokumenter og filer med InfoShare
Finn dokumentene du leter etter med InfoShare

Gjør det enkelt å finne

Vi har vel alle vært i den situasjon at vi har følt at vi har fomlet i mørket på søk etter et bestemt dokument. Dette kan både være tidkrevende og ikke minst kjedelig. Ekstra kjedelig er det også hvis din organisasjon har investert i et system som forenkler deling og lagring, men ikke har ivaretatt enkel gjenfinning av dokumenter. Da blir terskelen for deling større da ansatt ikke finner systemet nyttig lenger. Derfor er det viktig å finne et system som gagner alle ansatte i bedriften. Da vil ansatte bruke mindre tid på leting etter dokumenter. Samtidig bidrar et system som ivaretar enkel gjenfinning bedre presisjon i deres arbeid.

Bryt barrierene

Er vi ferdig når alt er lagt til rette for at alle i organisasjonen kan dele? Nei, langt ifra. Du som ansvarlig i selskapet kan ikke forvente at ansatte skal begynne å lagre erfaringsbaserte dokumenter, og samtidig aktivt ta i bruk i jobbhverdag fordi de fikk beskjed om å gjøre det. Derfor må du som ansvarlig leder vise veien med å dele. Vise at du har troen på løsningen og hvorfor ansatte skal bruke det. For i vår travle hverdag hvor vi ofte forholder oss til kortsiktige effekter, gir ikke nødvendigvis kunnskapsdeling umiddelbart effekt. Derfor, på lengre sikt er det desto viktigere at alle i organisasjonen deltar for at kunnskapsdelingen skal gi nytteverdi for selskapet.

InfoShare er samhandlingsløsningen som skal gjøre deres arbeidshverdag enklere og mer effektiv

Vi kan hjelpe deg å tilrettelegge for læring!

Vi i Infoworker hjelpe dere med å finne den beste metoden for lagring og dokumentdeling som vil fungere for deres organisasjon. Videre gir vi også råd til hvordan man bør gå frem for å bryte ned eventuelle barrierer mot kunnskapsdeling. Som IT-leverandør har vi mange års erfaring med implementering og levering av samhandlingsløsninger og funksjonalitet på dokumenthåndtering. Vi har utviklet en samhandlingsløsning som spesielt ivaretar effektiv deling og lagring. Dette vil hjelpe dere langt på vei mot en lærende organisasjon.

InfoShare heter vår samhandlingsløsning. Den er laget med brukerne i fokus for å løfte og understøtte deres prosesser!

Hva nå?

 Vi håper du ble inspirert til å fokusere videre på læringsmulighetene som ligger i din organisasjon. Nedenfor er det flere valg som kan hjelpe deg og din bedrift til å ta steget mot en mer effektiv samhandlingsløsning

InfoShare Whitepaper nedlastning

Eller les vårt tidligere innlegg: InfoShare – hold deg flytende i et hav av IT-tjenester. 

Kontakt oss for eventuelle spørsmål om InfoShare eller dokumenthåndtering.