Victor Singh Patpatia

Project Manager

Victor er kjent for å være en kreativ og en positiv person med stor arbeidskapasitet. Han har et godt omdømme blant fagfolk og brenner for prosjektledelse. Han er kjent for å tørre å legge premisser og utfordre de tradisjonelle tankemønstre ved bruk av ulike metoder som ITIL, Prince2, Agile, Lean Six Sigma og Scrum.

I arbeidssammenheng er han interessert i teknologi, og har vært en betydelig bidragsyter i flere data migreringsprosjekter. Han er godt kjent med fordeler til SaaS, PaaS og IaaS, Internet Of Things, ERP og Big Data-løsninger og hvordan de kan implementeres i små og mellomstore prosjekter. Han er ansett som en viktig ressursperson innen endringsledelse og risikoanalyse i en del forprosjekter innen digitalisering, der han har levert meget gode resultater.

Han bruker mye av sin fritid på enten å skrive bøker, teste ut nye indie spill eller trening.

Roller:
– Prosjektleder
– Prosessleder
– Fasilitator
– Prosjektkoordinator/ Assisterende Prosjektleder
– Rådgiver