Raymond Berg-Olsen

Head of Services

Raymond har over 20 års erfaring i IT bransjen. Han er en allsidig seniorkonsulent som trives å jobbe med Microsoft teknologi. Spisskompetansen hans er innen Microsoft/Office 365 og Azure. Teknologien blir ofte brukt som plattform for å skape god samhandling og flyt i kommunikasjonen mener Raymond. Han er opptatt av kundens suksess og derfor engasjerer han seg med sin kunnskap og kreativitet som gjør at kunden skal lykkes med sine målsetninger. Raymond sin kunnskap er en svært verdfull ressurs for Infoworker og alle prosjektene han deltar i.

Fritiden går i fotball. Raymond har spilt fotball i hele livet sitt og fremdeles engasjerer seg i det. Han er også hovedtrener for guttene i Solberg fotballklubb og deltar i klubbens styre

Roller:
– Løsningsarkitekt
– Rådgiver
– Utvikler
– Teknisk Prosjektleder