Eystein Vigerust

Eystein Vigerust

Senior Consultant

Mange års erfaring som konsulent innen utviklingsprosjekter, samhandlings løsninger og innføring av disse.

Eystein jobber med prosjektledelse, rådgivning, endringsledelse, testledelse, brukeradopsjon og opplæring innen samhandlings- og kommunikasjonsløsninger for store og distribuerte organisasjoner. Han har et særskilt fokus på å realisere gevinst ved at løsninger tas i bruk.

Siden 2016 har Eystein hatt engasjement som foreleser med forretningsmessig tilnærming og ekstern sensor på eksamen og Masteroppgaver innen faget Digital samhandling, Institutt for Datateknologi og Informatikk NTNU. Han har sitt Mastergrad i Science of Moving Image fra NTNU.

Eystein har skrevet en rekke artikler om adopsjon og gevinstrealisering og holdt flere presentasjoner og kurs om dette i forskjellige sammenhenger.

De siste år har Eystein arbeidet med kunder som DNB, Yara, Forsvarssektoren og Gjensidige med roller som prosjektleder, fagansvarlig for samhandling og rådgiver innen innføring av samhandlingsløsnnger, SharePoint og Office 365. Eystein arbeider ut ifra et funksjonelt perspektiv. I kraft av kunnskap om teknologi og metode, og gode evner til å kommunisere er han dyktig til å formidle komplisert informasjon på en brukervennlig måte. Han liker å arbeide i nye og varierte miljøer hvor han raskt tilpasser seg kultur og systemer. Eystein er utadvendt og glad i å arbeide med mennesker ansikt til ansikt.

Fritiden går mest på ski, seiling, fjell, David Bowie og Rock’n Roll.

Roller:
– Brukeradopsjon
– Rådgiver
– Endringsledelse
– Prosjektleder
– Testledelse
– Opplæring