Arita Johansen

HR Manager

Arita har bred erfaring med mennesker som ressurs i forhold til rekruttering, talent management og employee branding. Hun mener at mennesker som arbeidskraft er den mest verdifulle ressurs for at organisasjonen skal lykkes.

Tidligere har Arita jobbet som HR konsulent innen strategisk HR, rekruttering, business coaching og organisasjonsutvikling. Nysgjerrighet for dypere business coaching i samsvar med lederskap motiverte henne til å skrive bacheloroppgaven: «Analysis of Leadership Issues in the Company and Development of Solutions» som har skapt stor interesse hos mange ledere internasjonalt.

I fritiden liker hun å være fysisk aktiv. Etter hennes mening er god helse og utholdenhet en nøkkel til suksess.

Roller:
– HR ansvarlig
– IT rekrutterer
– HMS ansvarlig