Kontakt oss direkte
…eller send oss en beskjed
Nye personvernreglene (GDPR) fra EU i mai 2018!

Hva betyr de nye personvernreglene for din virksomhet?

EUs forordning for personvern blir norsk lov i mai 2018. Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Hva bør dere gjøre nå?

  • Ha oversikt over hvilke personopplysninger dere behandler i dag, hvor de kommer fra og hva som er rettslig grunnlaget for behandling.
  • Sørg for å oppfylle dagens lovkrav slik at overgangen til de nye reglene blir lettere. Gode rutiner for internkontroll gir god grunnlag for en god oversikt over hva dere må endre.
  • Det er viktig å sette seg inn i det nye regelverket. Du kan blant annet finne mye info hos Datatilsynet som holder seg oppdatert om de nye reglene.
  • Oppdater interne prosesser med å lage rutiner for å følge de nye reglene ifm personopplysninger. Sørg for å ha et system som ivareta kravet til personvern, dataportabilitet og standardinnstillinger.

 

Disse endringer er tidskrevende og krever store ressurser fra organisasjonen for å etablere rutiner og systemer. Begynn allerede nå og spør oss om hjelp hvis du lurer på noe.

Les her:

Datatilsynet nye personvernregler i2018